Español:

Mi historia con el español empezó cuando era niña y viajaba con mis padres por toda Europa. Durante estos viajes me gustaba el sonido de este idioma. Cuando tenía trece años tuve mis primeras clases de español. Durante un año y medio pude aprender un poco, pero después empecé en la escuela secundaria y necesité empezar alemán.

Después de muchos años volví a estudiar español. Mi objetivo era aprender español para poder viajar a sudamérica. Quería visitar países hispanohablantes por mi propia cuenta. 

Pasaba mucho tiempo con el español y me gustaba estudiar las cosas conectadas con este idioma. Durante mis cursos tuve la oportunidad de ir a España o de conocer nueva gente hispanohablante en otros lugares del mundo. Cada viaje, cada conversación con un nativo me ayudó a mejorar mi capacidad de comunicarme en español. Antes de cada viaje pasaba un poco de tiempo con un libro de frases sobre las situaciones cotidianas para enfrentarme a situaciones reales.

Ahora puedo usar el español en cada situación, obviamente mi español no es perfecto, pero la comunicación es más importante para mí. Eso supone una oportunidad de conocer nueva gente, una posibilidad de utilizar excursiones locales o de viajar por mi propia cuenta.

El idioma o mejor… el conocimiento de un idioma es como una gran puerta que podemos abrir a un nuevo mundo y a nueva gente.

Polski:

Moja historia z hiszpańskim zaczęła się, gdy byłam dzieckiem i podróżowałam z rodzicami po Europie. Podczas tych podróży podobało mi się brzmienie tego języka. Kiedy miałam 13 lat miałam pierwszej lekcje hiszpańskiego. Prze półtora roku mogłam się trochę nauczyć, ale później zaczęłam liceum i potrzebowałam zacząć niemiecki.

Po wielu latach wróciłam do hiszpańskiego. Moim celem było nauczyć się hiszpańskiego, aby móc podróżować po Ameryce Południowej. Chciałam odwiedzić kraje hiszpańskojęzyczne na własną rękę.

Minęło dużo czasu z hiszpańskim i lubiłam uczyć się rzeczy związanych z tym językiem. Podczas moich kursów miałam możliwość jechać do Hiszpanii, poznać nowych ludzi, którzy mówili po hiszpańsku także w innych miejscach na świecie. Każda podróż, każda rozmowa z rodzimym użytkownikiem tego języka pomagało mi poprawić moją zdolność komunikowania się po hiszpańsku. Przed każdą podróżą poświęcałam trochę czasu z rozmówkami i zdaniami z codziennego życia.

Obecnie mogę używać hiszpańskiego w każdej sytuacji, oczywiście nie jest idealny, ale możliwość komunikacji jest dla mnie najważniejsza. To daje możliwość poznawania nowych ludzi, korzystania z lokalnych wycieczek czy też podróżowania na własną rękę.

Język, lub lepiej… znajomość języka to jak ogromne drzwi, które możemy otworzyć na nowy świat i nowych ludzi.

Calle de Génova, 3, 28004 Madrid, Hiszpania – mój obowiązkowy punkt podczas pobytu w Madrycie 🙂 Umożliwia mi zakup książek języpowych po hiszpańsku, zaopatrzyłam się tam w książki do portugalskiego po hiszpańsku, a teraz chciałabym uzupełnić zestaw do włoskiego.

Pasajes – Libreria International: https://www.pasajeslibros.com/

Otaczanie się tym językiem sprawia mi szczegółną przyjemność i przychodzi z dużą łatwością. W Hiszpanii jest taka sieć sklepów Ale-HOP, które bardzo lubię, bo można kupić wiele inspirujących produktów z tekstami po hiszpańsku, które dodatkowo pozwalają nam się otoczyć jezykiem. 

Oczywiście ważne jest też słuchanie, czytanie, pisanie w tym języku, a także mówienie, na tyle ile w danym momencie jest to możliwe.

Znacie ten sklep? Ja w nim przepadam na długo, podobnie jak w powyżej wymienionej księgarni.